W naszym przedszkolu grupa liczy maksymalnie 9osób.

Małe grupy liczące maksymalnie 9 osób stwarzają przestrzeń, w której każde dziecko otrzymuje tyle uwagi, ile potrzebuje. Jednocześnie zapewniają możliwość swobodnej interakcji z rówieśnikami i rozwój zachowań społecznych, oraz przeciwdziałają agresji. Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola bardzo szybko uczą się współpracy w grupie, empatii oraz uprzejmego zachowania względem dorosłych i rówieśników. To właśnie uprzejme traktowanie siebie nawzajem tworzy wyjątkową atmosferę przedszkola, jaka towarzyszy nam podczas nauki, zabawy i wypoczynku.
Małe grupy są także czynnikiem ograniczającym rozprzestrzenianie się infekcji, dzięki czemu nasi podopieczni rzadko chorują i regularnie uczestniczą w zajęciach. Wyższa niż w licznych przedszkolach frekwencja dzieci w przedszkolu to dla nas prawdziwy powód do dumy.