Nasza kadra

Przedszkole posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Tworzy ją zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli, dbających o ciepłą, przyjazną atmosferę w przedszkolu oraz wysoki poziom dydaktyczny swojej pracy.

Nauczyciele wykorzystują nowatorskie osiągnięcia pedagogiki przedszkolnej oraz aktywizujące metody pracy z dziećmi.

Wszyscy podnoszą swoje kwalifikacje poprzez aktywny udział w warsztatach, kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych.