W naszym przedszkolu opieramy się na pedagogice Celestyna Freineta

Metoda ta wykorzystuje swobodną ekspresję, aktywność i twórcze działanie dziecka. Oparta jest na pracy-zabawie, która najbardziej odpowiada potrzebom dzieci. Uwzględnia ona wszechstronny rozwój dziecka, jego potrzeby, możliwości i naturalny sposób życia. Szanuje jego indywidualność i odrębność.

Pozwólmy dziecku doświadczać, eksperymentować, dowiadywać się i porównywać, szukać i drążyć w głębinach wiedzy, wyruszać w podróże odkrywcze – czasami trudne, ale jakże bogate i fascynujące.

    Celestyn Freinet

Uczenie i wychowanie oparte jest na:
-dialogu,
-współpracy,
-odpowiedzialności,
-rozwijaniu wewnętrznej motywacji,
-samodzielnych i grupowych doświadczeniach,
-oraz aktywnym współdziałaniu dzieci.

Podstawę teoretyczną pedagogiki Freineta stanowi wielokierunkowa ekspresja dziecka: językowa, literacka, plastyczna i muzyczna. Źródłem wiadomości i ekspresji dziecka jest w tej koncepcji przeżyte doświadczenie, które rzutuje na jego wypowiedź w słowie, rysunku, rzeźbie, piosence. Freinet dążył do zapewnienia maksymalnego rozwoju dziecka poprzez jego udział w różnych formach ekspresji.

Posługiwanie się technikami Freineta podczas zajęć otwiera wiele możliwości i korzyści- sprawia wiele radości, pobudza ich inwencję twórczą, ośmiela, wdraża do większej samodzielności, kształtuje potrzebę poszukiwania i poznawania otaczającej rzeczywistości, rozwija swoistą wrażliwość na świat.