W naszym przedszkolu opieramy się na pedagogice Celestyna Freineta.


Metoda ta wykorzystuje swobodną ekspresję, aktywność i tworcze działanie dziecka. Oparta jest na pracy-zabawie, która najbardziej odpowiada potrzebom dzieci.


Pozwólmy dziecku doświadczać, eksperymentować, dowiadywać się i porównywać, szukać i drążyć w głębinach wiedzy, wyruszać w podróże odkrywcze – czasami trudne, ale jakże bogate i fascynujące.

Celestyn Freinet

Uczenie i wychowanie oparte jest na :

-dialogu, 

-współpracy, 

-odpowiedzialności, 

-rozwijaniu wewnętrznej motywacji, 

-samodzielnych i grupowych doświadczeniach,

-aktywnym współdziałaniu dzieci.