PROPONUJEMY NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA W NASZYM PRZEDSZKOLU:

Język angielski – codziennie!

Na zajęciach Dzieci uczą się angielskiego w naturalny sposób wzorowany na akwizycji języka ojczystego – poprzez zabawę, doświadczanie i komunikowanie się, z uwzględnieniem naturalnej ciekawości poznawczej  i w przyjaznej atmosferze.

Zajęcia przygotowane i prowadzone są zgodnie z założeniami podstawy programowej, w myśl której cele wychowania przedszkolnego powinny być realizowane na wszystkich płaszczyznach edukacyjnych, a nauczanie języka iść w parze z wychowaniem przedszkolnym. Dlatego na zajęciach stosowane są metody rozwijające sprawność mówienia i słuchania, zabawy ze słowami, rozwijanie inteligencji językowej, stymulowanie zgadywania sensu wypowiedzi w języku obcym, rozwój umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej, a także budowanie podstawowych fundamentów wiedzy i umiejętności językowych.

Program nauczania  skoncentrowany jest na Dzieciach i ich potrzebach: stosowane techniki i metody pracy dostosowane są do aktualnego poziomu ich rozwoju emocjonalnego i poznawczego. Na zajęciach wykorzystywane są głównie: piosenki i rymowanki, historyjki, pacynki, metoda TPR i drama activities, gry i zabawy ruchowe, zabawy plastyczne z wykorzystaniem wielu technik, flash-cards i multimedia.

 

Gimnastyka dla smyka

Proponowana przez nas codzienna gimnastyka ma na celu usprawnianie małej i dużej motoryki dziecka oraz poprawianie kondycji prowadzącej do lepszego samopoczucia. Ćwiczenia z zakresu integracji sensorycznej, będące stałym elementem zajęć, umożliwiają wykształcenie prawidłowych reakcji na odbierane wrażenia sensoryczne.
Cele zajęć: rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, wzmacnianie świadomości swojego ciała, rozwijanie umiejętności orientacji (w górę, w dół, do przodu, do tyłu, lewo-prawo)

Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne nastawione są na zapoznanie dzieci z różnymi technikami plastycznymi. Podczas wykonywania prac plastycznych dzieci doskonale ćwiczą motorykę małą, jednocześnie usprawniając swoje zdolności manualne, co ma bardzo duże znaczenie w nauce pisania. Dodatkowo, efekt końcowy jest dla nich wspaniałą nagrodą za włożony w pracę wysiłek. Podczas zabaw plastycznych stosujemy ćwiczenia z zakresu terapii przez sztukę, dzięki któremu dziecko wyraża swoje uczucia w oddziaływaniach plastycznych, buduje swą samoocenę, uczy się rozumieć swoje stany emocjonalne, przy tym świetnie się bawiąc.

Kąciki zainteresowań

Autorami pomysłów realizowanych podczas zajęć są dzieci. Każdego dnia, skupiamy się na innej aktywności:wspólnie gotujemy, poznajemy świat, przyrodę, odkrywamy nowe baśnie, zabawy.Kąciki zainteresowań to czas, w którym koncentrujemy się na każdym dziecku,jego zainteresowaniach, prezentując je na forum grupy. Nasz nowy kącik turystyczno – geograficzny przybliża naszym Dzieciom sąsiadów Polski.

Rytmika

Według badań, odpowiednio dobrana muzyka, sprzyja prawidłowemu rozwojowi dziecka. Już w fazie  prenatalnej, niemowlę przyswaja dźwięki z otaczającego świata, uczy się je rozpoznawać. Ponadto, słuchanie muzyki stymuluje rozwój, kształtuje funkcje prawej półkuli mózgu. Ta natomiast, jest odpowiedzialna za kreatywne myślenie.
Zajęcia oparte są na między innymi ćwiczeniach: muzyczno-ruchowych, dźwiękonaśladowczych, muzykoterapeutycznych. Metodami wykorzystywanymi podczas zajęć są: pedagogika K. Orfa, muzykoterapia, aktywne słuchanie muzyki.

Odimienna metoda czytania

Kształcenie sztuki czytania z pełnym rozumieniem tekstu rozpoczyna się już z dziećmi trzyletnimi. Nauczyciel prowadząc zabawy i gry prowokuje dziecko do odkrywania na drodze samodzielnego rozumowania logiki alfabetycznego szyfru. Początkiem jest imię dziecka, które staje się słowem otwierającym świat pisma. Autorką tej metody jest Irena Majchrzak.

Ceramika

Jest to bardzo ciekawa forma wyrazu dla dzieci oraz zapoznanie z ciekawym i niecodziennym materiałem jakim jest glina. Należy dodać jeszcze, że instruktorka ceramiki jest osobą magiczną, która potrafi zabrać dzieci  do swojego świata twórczości 🙂

Taniec

Zajęcia taneczne są prowadzone przez wykwalifikowaną instruktorkę tańca, p. Martę Kuśmirek ze szkoły tańca “Baila conmigo”. Każde zajęcia z p. Martą to wyjątkowe spotkanie nie tylko z tańcem nowoczesnym, ale i klasycznym.